ลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด
รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ได้พัฒนาช่องทางการให้บริการตรวจสุขภาพที่บ้านในปี 2566 ผ่าน Line OA โดยได้รับกาสนับสนุนจากบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงการรับบริการ สำหรับช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ป่วยไม่สะดวกมาสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ ให้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว

Announcement

สามารถรับบริการตรวจเลือดที่บ้านตามใบสั่งของแพทย์ได้แล้ววันนี้

Trending Today นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Everyday Doctor ได […]

Trending Today นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Everyday Doctor ได […]

Trending Today นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Everyday Doctor ได […]

Trending Today นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Everyday Doctor ได […]