Trending Today
ส่งมอบสุขภาพดีให้ชุมชนกับโครงการ LM (Lifestyle Medicine) 🎁
บริษัท เอเวอร์รี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ส่งมอบ”กระเป๋าอุปกรณ์วัดสุขภาพเบื้องต้น (Health Station)”
ให้กับศูนย์อนามัยที่ 1 จ.เชียงใหม่ โดยบริษัทฯ ร่วมกับศูนย์อนามัยฯ
ได้รับการสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการโครงการ LM (Lifestyle Medicine)
โดยเน้นการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยอาศัยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในโครงการ
ภายในกระเป๋าอุปกรณ์วัดสุขภาพเบื้องต้น ประกอบด้วยอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพดิจิทัลสำคัญ
ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นและมีข้อมูลสุขภาพของตนเองบน mini Application ใน LINE แบบอัตโนมัติ
การส่งมอบครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Everyday Doctor 🩶❤
ในการส่งเสริมสุขภาพดีให้กับคนไทยผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์และสุขภาพมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

Announcement

สามารถรับบริการตรวจเลือดที่บ้านตามใบสั่งของแพทย์ได้แล้ววันนี้

Trending Today นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Everyday Doctor ได […]

Trending Today นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Everyday Doctor ได […]

Trending Today นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Everyday Doctor ได […]

Trending Today นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Everyday Doctor ได […]