Loading...
First slide

      EVERYDAY DOCTOR ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน กรมอนามัย ผลักดันโครงการ Thai Stop Covid : Clean Together คนไทยรวมพลังป้องกันโรค เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ให้แก่บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการทั่วประเทศไทย

      ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้มั่นใจในการเปิดบริการ พร้อมรับใบรับรองติดแสดง (E-certification) และปักหมุดแผนที่ประชาสัมพันธ์

      เป็นแหล่งความรู้สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ในรูปแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก วิดีโอสาธิต การอบรมออนไลน์ การคัดกรองผ่านระบบ Tele-consult ด้วยการ Voice Call หรือ VDO Call กับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านแพลตฟอร์มของ EVERYDAY DOCTOR เพียงแค่มี LINE Application เพื่อปรึกษาและรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติที่เหมาะสมช่วงที่มีโรคโควิด

Second slide