บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท NT IBuzz จำกัด ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อนำเสนอและเตรียมติดตั้งระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมงาน บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท NT iBuzz จำกัด ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อนำเสนอและเตรียมติดตั้งระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งมาพร้อมชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพแบบพกพา ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Telemedicine ได้ทันที พร้อมเชื่อม HIS ของโรงพยาบาล