ทีมงาน บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อนำเสนอและเตรียมติดตั้งระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมงาน บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อนำเสนอและเตรียมติดตั้งระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งมาพร้อมชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพแบบพกพา ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Telemedicine รองรับการยืนยันตัวตน Authen Code ของ สปสช และการทำงานเชื่อมกับ HIS ของโรงพยาบาล