ลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด
รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ได้พัฒนาช่องทางการให้บริการตรวจสุขภาพที่บ้านในปี 2566 ผ่าน Line OA โดยได้รับกาสนับสนุนจากบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงการรับบริการ สำหรับช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับผู้ป่วยไม่สะดวกมาสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ ให้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว
cropped-evdoclogob-e1676368010582.png
บริษัทเอเวอร์รี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
For patients
For doctor
For clinics
For hospital
For Corporates