บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท NT IBuzz จำกัดได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อนำเสนอและเตรียมติดตั้งระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ทีมงาน บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท NT iBuzz จำกัดได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อนำเสนอและเตรียมติดตั้งระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งมาพร้อมชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพแบบพกพา ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Telemedicineได้ ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนของบุคลากรและทีมแพทย์เยี่ยมบ้านได้ทันทีที่เริ่มใช้งาน เริ่มใช้งานในผู้ป่วยกลุ่มเบาหวานเป็นอันดับแรก