Trending Today
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง กรมอนามัย และ บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก ปี 2565 ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด้วยการพัฒนาช่องทางการให้บริการในปี 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน Everyday Doctor โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เพื่อให้แม่สามารถเข้าถึงการรับบริการ สำหรับช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว ให้ทันกับความต้องการ ช่วยเสริมสร้างความรู้ ความมั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้เด็กได้มีการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และมีรากฐานชีวิตที่แข็งแรงและมั่นคง
🎉โหลดแอพลิเคชั่น Everyday Doctor :

Announcement

สามารถรับบริการตรวจเลือดที่บ้านตามใบสั่งของแพทย์ได้แล้ววันนี้

Trending Today นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Everyday Doctor ได […]

Trending Today นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Everyday Doctor ได […]

Trending Today นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Everyday Doctor ได […]

Trending Today นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Everyday Doctor ได […]