โปรแกรมบริหารคลินิก

Miracle Clinic System ได้มีการออกแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับคลินิกแพทย์สมัยใหม่ ที่ต้องการใช้งานข้อมูล ทุกที่ ทุกเวลา รองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ จัดการสาขาต่างๆ ได้ง่าย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 11 ปี เพื่อช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้กับงานบริหารคลินิก
แพทย์ทั่วไป
ทันตกรรม
ความงาม
สูติ-นรีเวช
กายภาพบำบัด
แพทย์แผนจีน
เก็บประวัติข้อมูลพื้นฐาน รูปภาพถ่าย ก่อน-หลังนัดหมายแจ้งเตือน ประวัติการตักคอร์ส ใช้งานง่ายแค่ปลายนิ้ว
ใช้งานบน PC, iPad, Mobile ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ มีระบบสิทธิ์การใช้งานต่างๆ เพื่อความปลอดภัย
ระบบบริหารคลังสินค้า และยา โปรโมชั่น ตัดสต๊อกอัตโนมัติ บริหารคอร์ส ค่าคอมมิชชั่น ค่ามือหมอ และ DFแพทย์

ฟีเจอร์โปรแกรมบริหารคลินิก มีอะไรบ้าง ?

 • มีระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าที่รองรับทุกภาษา (PDPA compliance)
 • มีระบบเวชระเบียน ที่รองรับเครื่องอ่านบัตรประชาชน และ QR Code สำหรับลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านมือถือ
 • ระบบคลังสินค้าและยา /ตัดสต๊อกอัตโนมัติ / จุดสั่งซื้อ / วันหมดอายุ
 • ระบบรับชำระเงิน ออกใบเสร็จ  ใบวางบิลประกัน
 • ระบบห้องตรวจแพทย์ / Remed / Body Chart / การวินิจฉัย ICD-10
 • ระบบห้องแล็บ / บันทึกผลแล็บ / บริหาร Package ตรวจสุขภาพประจำปี / นำเข้าข้อมูลพนักงานบริษัท / พิมพ์ผลแล็บและ Tube / เชื่อมต่อ LIS
 • ระบบค่าตอบแทน DF แพทย์ / ค่าคอมฯ พนักงานขาย / ค่ามือพนักงาน
 • ระบบบริหารจัดการคอร์ส / ตัดคอร์ส / โอนคอร์ส / คอร์สไม่จำกัดครั้ง / คอร์สจำกัดครั้ง / คอร์สกำหนดวันหมดอายุ / ประวัติคอร์ส / ปิดคอร์ส / ใช้คอร์สข้ามสาขา
 • ระบบเอกสารทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ 3 แบบตามมาตรฐานแพทยสภา (TH/EN) / ใบส่งต่อ / ฉลากยา / ใบสั่งยา / ใบยินยอม (Consent) / ฉลาก Tube / OPD Card/ บัตรนัด พร้อมโลโก้ของคลินิก
 • ระบบรายงานรายได้ การขาย ความเคลื่อนไหวคลังสินค้า สถิติต่างๆ
 • ระบบตารางนัดหมาย / แจ้งเตือนอัตโนมัติล่วงหน้าผ่าน SMS หรือ LINE / ตารางลงตรวจ
 • ระบบบันทึกการรักษาผ่าน iPad / Tablet ด้วยปากกาดิจิตอล
 • ระบบห้องยา จัดยา พิมพ์ฉลากยา
 • ระบบจัดการคิวรอรับบริการ
 • ระบบสะสมแต้ม / วงเงิน / Member
 • รองรับการขยายสาขา  การโอนสินค้าระหว่างสาขา  กระจายสินค้าจากสำนักงานใหญ่  / ลูกค้าใช้คอร์สต่างสาขา
 • ระบบใบวางบิลบริษัทประกัน
 • ระบบเปรียบเทียบภาพ Before – After ผ่าน Photo Studio
 • ระบบป้องกันการเข้าใช้งานจากต่างสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • รองรับผู้ใช้งานชาวต่างชาติ (Multi Language Version)
 • แบบประเมินสุขภาพต่างๆ / แบบประเมินกายภาพ / ADLs
 • ระบบ Telemedicine การแพทย์ทางไกล รองรับ Video Call และ Chat พร้อมเก็บประวัติ ถูกต้องตามระเบียบกรมฯ
 • และอื่นๆ อีกมากมาย  ที่สำคัญเรามีทีมสนับสนุนการใช้งานระบบให้บริการทุกวัน
  • แจ้งเตือนนัดหมาย ผ่าน SMS / LINE
  • ส่งข้อความโปรโมชั่นเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เลือกผ่าน SMS
  • ระบบสะสมแต้ม และ Redeem
  • ระบบบัตรวงเงิน
  • แสดงข้อมูลผ่าน LINE OA ของคลินิก
  • (ข้อมูลคอร์ส , แต้มสะสม , วงเงินคงเหลือ , คอร์สคงเหลือ , นัดหมาย)