ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ทีมงาน บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เพื่อนำเสนอและเตรียมติดตั้งระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งมาพร้อมชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพแบบพกพา ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Telemedicineได้ ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนของบุคลากรและทีมแพทย์เยี่ยมบ้านได้ทันทีที่เริ่มใช้งาน เริ่มใช้งานในผู้ป่วยกลุ่มเบาหวานเป็นอันดับแรก
cropped-evdoclogob-e1676368010582.png
บริษัทเอเวอร์รี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
For patients
For doctor
For clinics
For hospital
For Corporates