ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ทีมงาน บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัดได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแนะนำและเตรียมติดตั้งระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ให้โรงพยาบาลใช้ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล
cropped-evdoclogob-e1676368010582.png
บริษัทเอเวอร์รี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ชั้น 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
For patients
For doctor
For clinics
For hospital
For Corporates