Everyday Doctor ส่งมอบ”กระเป๋าอุปกรณ์วัดสุขภาพเบื้องต้น (Health Station)” ให้กับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (สสม) กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ร่วมกับศูนย์อนามัยฯ ได้รับการสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการโครงการ LM (Lifestyle Medicine)

15 กุมภาพันธ์ 2024 0 Comments 1 tag

ส่งมอบสุขภาพดีให้ชุมชนกับโครงการ LM (Lifestyle Medicine) บริษัท เอเวอร์รี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ส่งมอบ"กระเป๋าอุปกรณ์วัดสุขภาพเบื้องต้น (Health Station)" ให้กับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (สสม) กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ร่วมกับศูนย์อนามัยฯ ได้รับการสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการโครงการ LM (Lifestyle Medicine)

Everyday Doctor ส่งมอบ”กระเป๋าอุปกรณ์วัดสุขภาพเบื้องต้น (Health Station)” ให้กับศูนย์อนามัยที่ 3 จ.นครสวรรค์ โดยบริษัทฯ ร่วมกับศูนย์อนามัยฯ ได้รับการสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการโครงการ LM (Lifestyle Medicine)

15 กุมภาพันธ์ 2024 0 Comments 1 tag

ส่งมอบสุขภาพดีให้ชุมชนกับโครงการ LM (Lifestyle Medicine) บริษัท เอเวอร์รี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ส่งมอบ"กระเป๋าอุปกรณ์วัดสุขภาพเบื้องต้น (Health Station)" ให้กับศูนย์อนามัยที่ 3 จ.นครสวรรค์โดยบริษัทฯ ร่วมกับศูนย์อนามัยฯ ได้รับการสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการโครงการ LM (Lifestyle Medicine)

Everyday Doctor ส่งมอบ”กระเป๋าอุปกรณ์วัดสุขภาพเบื้องต้น (Health Station)” ให้กับศูนย์อนามัยที่ 1 จ.เชียงใหม่ โดยบริษัทฯ ร่วมกับศูนย์อนามัยฯ ได้รับการสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการโครงการ LM (Lifestyle Medicine)

15 กุมภาพันธ์ 2024 0 Comments 1 tag

ส่งมอบสุขภาพดีให้ชุมชนกับโครงการ LM (Lifestyle Medicine) บริษัท เอเวอร์รี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ส่งมอบ"กระเป๋าอุปกรณ์วัดสุขภาพเบื้องต้น (Health Station)" ให้กับศูนย์อนามัยที่ 1 จ.เชียงใหม่ โดยบริษัทฯ ร่วมกับศูนย์อนามัยฯ ได้รับการสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการโครงการ LM (Lifestyle Medicine)

Everyday Doctor ส่งมอบ”กระเป๋าอุปกรณ์วัดสุขภาพเบื้องต้น (Health Station)” ให้กับศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น โดยบริษัทฯ ร่วมกับศูนย์อนามัยฯ ได้รับการสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการโครงการ LM (Lifestyle Medicine)

15 กุมภาพันธ์ 2024 0 Comments 1 tag

ส่งมอบสุขภาพดีให้ชุมชนกับโครงการ LM (Lifestyle Medicine) บริษัท เอเวอร์รี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ส่งมอบ"กระเป๋าอุปกรณ์วัดสุขภาพเบื้องต้น (Health Station)" ให้กับศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น โดยบริษัทฯ ร่วมกับศูนย์อนามัยฯ ได้รับการสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการโครงการ LM (Lifestyle Medicine)

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

20 กรกฎาคม 2023 0 Comments 0 tags

บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให […]

Zakłady Bukmacherskie, Legalny Bukmacher Online Zakłady Bukmacherski

8 พฤษภาคม 2023 0 Comments 0 tags

Zakłady Bukmacherskie, Legalny Bukmacher Online Zakłady […]

Everyday Doctor ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

24 มีนาคม 2023 9 Comments 1 tag

ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ทีมงาน บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัดได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแนะนำและเตรียมติดตั้งระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ให้โรงพยาบาลใช้ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล

Everyday Doctor ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

24 มีนาคม 2023 7 Comments 1 tag

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมงาน บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อนำเสนอและเตรียมติดตั้งระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งมาพร้อมชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพแบบพกพา ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Telemedicine รองรับการยืนยันตัวตน Authen Code ของ สปสช และการทำงานเชื่อมกับ HIS ของโรงพยาบาล

เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท NT iBuzz จำกัด ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่

24 มีนาคม 2023 2 Comments 1 tag

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมงาน บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท NT iBuzz จำกัด ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อนำเสนอและเตรียมติดตั้งระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งมาพร้อมชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพแบบพกพา ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Telemedicine ได้ทันที พร้อมเชื่อม HIS ของโรงพยาบาล

Everyday Doctor ร่วมกับบริษัท NT iBuzz จำกัดได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

24 มีนาคม 2023 0 Comments 1 tag

ในวันที่ 25 มกราคม 2566 ทีมงาน บริษัท เอเวอรี่เดย์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท NT iBuzz จำกัดได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อนำเสนอและเตรียมติดตั้งระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งมาพร้อมชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพแบบพกพา ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Telemedicine ได้ ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนของบุคลากรและทีมแพทย์เยี่ยมบ้านได้ทันทีที่เริ่มใช้งาน เริ่มใช้งานในผู้ป่วยกลุ่มเบาหวานเป็นอันดับแรก